Δευτέρα 16 Μαίου 2016 στις 20.00

Antifa καφενείο

Συλλογικότητα Antifa Selanik

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Μάιος 10h