τι; : εργαστήρι θεματική : δημιουργία από : Pasamontaña

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011 στις 21.00

Συνάντηση φωτογραφικής ομάδας

Κάθε Πέμπτη στις 21.00 συνάντηση φωτογραφικής ομάδας!

πηγή : http://pasamontana.blogspot.com/2010/12/2100....