Παρασκευή 27 Μαίου 2016 στις 17.00

Ανοιχτό προβάδικο

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/64757/