Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 στις 19.00

12 χρόνια Φ*Υ: παρουσίαση φανζίν και εκδήλωση για το diy

Παρουσίαση του δεύτερου τεύχους του φανζίν "duende" και εκδήλωση/συζήτηση για το diy και την αυτοοργανωμένη σκηνή