Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 στις 20.30

Παρέμβαση αλληλεγγύης στους απολυμένους διανομείς του Rolling Burger Bar

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί παρέμβαση έξω απ'το Rolling Burger Bar

Προσυγκέντρωση 20:30 στο στέκι στη μόδη

_____________________________________________

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ROLLING BURGER BAR

Συντονισμός αλληλεγγύης στους απολυμένους διανομείς του rolling burger bar

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Ιούνιος 14h