Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 στις 20.30

3 χρόνια ΤΕΡΑ ΤΡΟΗΡΑ

Παρασκευή 1 Ιουλίου 3 χρόνια ''ΤΕΡΑ ΤΡΟΗΡΑ'' στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας στις 20:30.

ΝΕΕDSPACE - NIBIRU - LIVING.UNDER.DRONES - CRUEL ANAGRAMS - YOUR CRIMESCENE.

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/65329/