Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010 στις 12.00

Εργασίες στο θερμοκήπιο & στην κατάληψη

Αυτό το Σάββατο θα γίνουν οι καθιερωμένες εργασίες στο θερμοκήπιο, αλλά και κάποιες σημαντικές επισκευές στην κατάληψη, οπότε χρειάζονται χέρια!

Αυτοοργανωμένη εργασία και χαρά!

πηγή : http://katalipsielaia.squat.gr/2010/12/15/%ce...