Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 στις 21.00

Συναυλία: Dance Macabre Night

Bam Bam Punks & Punk Rockers from Hell present:

Screaming Dead από Αγγλία [legendary 80's horror punk]

Ugly Shadows απο Ιστάνμπουλ [anarcho post punk]

Κωμωδία Θανάτου από Αθήνα [post punk / new wave]

Era Of Fear από Ξάνθη [dark post punk]

Η τελική αφίσα θα είναι έτοιμη σε λίγο καιρό με περισσότερες λεπτομέρειες.

death punks attack

night creatures against fascism

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/65768/