Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 στις 21.00

Αυτοδιαχειριζόμενο Jazz & Blues Μπαρ και κινηματικό βιβλιοπωλείο

όπως και κάθε Τετάρτη,

απο τις 21:00 εώς τις 00:30

Αυτοδιαχειριζόμενο Μπαρ

και Κινηματικό Βιβλιοπωλείο

στην Κατάληψη Πραποπούλου