Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 στις 18.00

Κύκλοι αυτομόρφωσης: Επανάσταση και Φιλοσοφία

Εισαγωγή: Κ.Καστοριάδης 'Τι σημαίνει επανάσταση;' (ανάγνωση- σχολιασμός)

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Οκτώβριος 22h