Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 στις 18.00

Κύκλοι αυτομόρφωσης: ‘Επανάσταση και Φιλοσοφία

Αγγλική Επανάσταση (1642) και Thomas Hobbes

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Οκτώβριος 22h