Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016 στις 18.00

Κύκλοι αυτομόρφωσης: ‘Επανάσταση και Φιλοσοφία

'Ένδοξη' Επανάσταση (1688) και John Locke

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Οκτώβριος 22h