Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 στις 19.00

Διαχειριστική συνέλευση Αλιμούρας

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Οκτώβριος 22h