Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 στις 15.00

Συλλογική κουζίνα με vegan φαγητά, πολιτικό καφενείο και βιβλιοθήκη