Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 στις 20.00

Μουσικό καφενείο

Αφιέρωμα ελληνικό ροκ

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Οκτώβριος 22h