Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 στις 21.00

Προβολή ενάντια στους εθνικούς μύθους και τον μιλιταρισμό: Χαρακίρι

2 καλέσματα : 1 2

Παρασκευή 28/10/2016 στις 9μ.μ. στον Θερσίτη:

Προβολή ενάντια στους εθνικούς μύθους και τον μιλιταρισμό

"Χαρακίρι (1962)"

πηγή : https://thersitis.espiv.net/index.php/2016-01...


Παρασκευές στον Θερσίτη από τις 8:30 μ.μ. (2016-2017)

πηγή : https://thersitis.espiv.net/index.php/2016-01...