Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 στις 20.30

Προβολή ταινίας: Σιωπηλός γάμος

Tο Σάββατο 8 Οκτωβρίου και ώρα 20.30 θα προβληθεί στην κατάληψη Ελαία η τανία "Σιωπηλός γάμος" του Οράτιου Μαλέλε.

cats

πηγή : https://katalipsielaia.squat.gr/2016/10/06/%c...