τι; : εργαστήρι θεματική : από : κατάληψη Mundo Nuevo

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 στις 19.00

Κύκλοι Φωτογραφίας

2η συνάντηση κύκλων φωτογραφίας

*η τετάρτη ορίστηκε ως σταθεροποιημένη μέρα εβδομαδιαίων συναντήσεων

*η κατοχή ψηφ. φωτογραφικής μηχανής, δεν είναι απαραίτητη