Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 στις 21.00

Hip Hop Live

Hip Hop Live

Sempliciment Tat - Triq [Malta]
Gipsy Mafia [Serbia]
Verbalistik [France]
Παράξενος
Άτοπος

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 21.00
στον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο Βίλα Ζωγράφου
http://villazografou.espivblogs.net/

souarap / hiphop συλλογικότητα
https://souarap.wordpress.com/

πηγή : https://souarap.wordpress.com/
πηγή : email που λάβαμε στις 9 Οκτώβριος 16h