Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 στις 21.00

punk rock and more στο καφενείο

punk-erock…την τετάρτη 12 οκτώβρη στις 21.00 στην ανάτοπια.

πηγή : https://anatopia.wordpress.com/2016/10/11/pun...