Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 στις 21.00

Λαϊκή Βραδιά Οικ. Ενίσχυσης Συνάντησης "Οικονομία των Εργαζομένων"

http://euromedworkerseconomy.net/el/

πηγή : http://www.takim.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 11 Οκτώβριος 23h