Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 στις 18.00

Άνοιγμα Λαϊκής Βιβλιοθήκης

Άνοιγμα Λαϊκής Βιβλιοθήκης (6 - 8.30)

πηγή : http://laikhvivliot.blogspot.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 18 Οκτώβριος 10h