Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016 στις 15.30

Μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες

Τα μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες ξεκίνησαν.

Δευτέρα 5-6.30 (αρχάριοι)

Σάββατο 3.30-5.30 (προχωρημένοι)

πηγή : http://politistikokentrovirona.blogspot.com/2...