Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 στις 21.00

Antifa καφενείο

Καφενείο στη Μόδη από το Antifa Selanik

πηγή : email που λάβαμε στις 23 Οκτώβριος 14h