Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 στις 21.00

Antifa καφενείο

Καφενείο της συλλογικότητας Antifa Selanik

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Οκτώβριος 19h