Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 στις 18.00

"Ένδοξη" Επανάσταση (1688) και John Locke

Ίσως τελικά στους τοίχους να γράφονται μερικές απο τις μεγαλύτερες αλήθειες, κι ένας τοίχος έγραφε πως το σύστημα διδασκαλίας είναι η διδασκαλία του συστήματος...

Το πιο κρίσιμο διάστημα της ζωής μας για την συγκρότηση της σκέψης και της προσωπικότητας μας, το διανύουμε κλεισμένοι στις σχολικές αίθουσες και τα αμφιθέατρα. Το σύνολο των γνώσεων που διδαχθήκαμε απο το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούσαν το ανθολόγιο των επιλογών του κράτους, ενώ ο τρόπος διδαχής, μας πειθανάγκασε να δεχτούμε την ύπαρξη της αυθεντίας και τις ιεραρχίες ως αδιαπραγμάτευτο κομμάτι της πραγματικότητας. Ως ένας καλοστημένος μηχανισμός μέσα απο τον οποίο φιλτράρεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί (και αποτελούσε) ένα απο τα πιο ισχυρά εξουσιαστικά εργαλεία χειραγώγησης του ανθρώπινου νου. Καταλήγει να καταπνίγει την δημιουργικότητα, τη φαντασία, την αμφισβήτηση, να αναπαράγει κοινωνικούς ρόλους και πρότυπα, να παράγει πολίτες πειθήνιους και πιο παραγωγικούς, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει το υπάρχον εκμεταλλευτικό και καταπιεστικό σύστημα σαν τον μόνο πιθανό τρόπο οργάνωσης της ζωής στον κόσμο.
Αμφισβητώντας αυτήν την επιβαλλόμενη πραγματικότητα ως μοναδική οδό, κινούμαστε σε μια κατεύθυνση επαναδιαπραγμάτευσης της γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας απελευθερώνοντας την απο τα ασφυκτικό πλαίσιο της στείρας απόκτησης πληροφοριών. Η γνώση, αναδυόμενη μέσα απο μορφές συλλογικής αυτομόρφωσης και αλληλεγγύης όπως αυτή που επιδιώκουμε, έχει τη δυνατότητα να μετατρέπεται σε ένα πανίσχυρο όπλο συνολικής κριτικής και δράσης απέναντι στο υπάρχον. Σε μια εποχή όπου η πρόσβαση στην πληροφορία είναι εύκολη και όλα γύρω μας αποτελούν ένα παζλ δεδομένων, δεν πρέπει να συγχέουμε την πληροφορία με τη γνώση. Μέσα απο μια διαδικασία επικοινωνίας διαφορετικών απόψεων, ανταλλαγής πληροφοριών ή γνώσεων, έκφρασης αμφιβολιών και προβληματισμών, επεξεργασίας προσεγγίσεων και πρακτικών μπορούμε να περάσουμε στην πραγματικά απελευθερωμένη παραγωγή και τη διάδοση της γνώσης.

Με πυξίδα την αλληλεγγύη ας χτίσουμε σχέσεις αυθεντικές, ρηγματώνοντας βαθιά τον κόσμο της εξατομίκευσης, ορθώνοντας συνολικές και συλλογικές απαντήσεις. Σας καλούμε λοιπών όλους και όλες για να συγκροτήσουμε από κοινού την ανοιχτή ομάδα αυτομόρφωσης που στοχεύει να μελετήσει τις σχέσεις της επανάστασης με τη φιλοσοφία αλλά και για την επεξεργασία κάθε θέματος που μπορεί να απασχολεί οποιονδήποτε απο εμάς.