Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 στις 19.00

Διαχειριστική συνέλευση Αλιμούρας

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση.