Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 στις 19.00

Διαχειριστική συνέλευση Αλιμούρας

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση.