Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 στις 14.00

Antifa Διαδήλωση: Ίδια είναι τα αφεντικά, εθνικά πλανητικά

πηγή : https://autonomeantifa77.wordpress.com/