τι; : δίκη θεματική : Ουαλίντ Τάλεμπ

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 στις 9.00 πμ

Δίκη των βασανιστών του Ουαλίντ Τάλεμπ

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Νοέμβριος 11h