Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 στις 20.00

1η συνάντηση γνωριμίας για κύκλο εκμάθησης Photoshop

post image

Τα μαθήματα δεν θα αρχίσουν το Σάββατο αλλά η παρουσία όσων ενδιαφέρονται κρίνεται απαραίτητη γιατί θα ορίσουμε τους στόχους, το πρόγραμμα κτλ...(να δούμε πόσοι ενδιαφέρονται και πόσοι μπορούν να βοηθήσουν).

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1565167/