Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 στις 19.00

Αυτοδιαχ. καφενείο, βιβλιοπωλείο κινηματικών εκδόσεων & αυτοδιαχ. βιβλιοθήκη

…και από δευτέρα 14/11 τα λέμε στο καινούριο στέκι (κορίνθου 171).

πηγή : https://anatopia.wordpress.com/2016/11/11/%ce...