Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 στις 18.00

Άνοιγμα Λαϊκής Βιβλιοθήκης

Άνοιγμα Λαϊκής Βιβλιοθήκης

Τετάρτες, 6 - 8.30

Κυριακές, 11-3

http://laikhvivliot.blogspot.gr/

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Νοέμβριος 21h