Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 στις 11.00

Μικροφωνική Παρέμβαση για τις καταλήψεις Liberta & Τερμίτα

Μικροφωνική Παρέμβαση για τις καταλήψεις Liberta & Τερμίτα

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/66877/