Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 στις 18.00

Μικροφωνική συγκέντρωση για τις αστικές μετακινήσεις

έγγραφο σε μορφή PDF

έγγραφο σε μορφή PDF

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Νοέμβριος 20h