Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 στις 21.00

Αυτοδιαχειριζόμενο μπάρ

αυτοδιαχειριζόμενο μπάρ Σάββατο

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/66408/