Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 στις 18.00

Καζάνεμα & βραδιά με ζωντανή μουσική

από τις 6.00 μ.μ απόσταξη τσίπουρου (καζάνεμα), με επεξήγηση των βημάτων της διαδικασίας

Στήνουμε τα δικά μας εργαστήρια αυτομόρφωσης, χωρίς ρόλους δασκάλου-μαθητή, χορηγούς και διαμεσολαβητές. Για τη χαρά του πειραματισμού και της αναζήτησης, αλλά και την κάλυψη βασικών αναγκών μας.

από τις 8.00 μ.μ βραδιά με ζωντανή μουσική

Στήνουμε τις δικές μας γιορτές αντιεμπορευματικά, μπλοκάροντας τις διαθλασμένες από το θέαμα και το εμπόρευμα σχέσεις, με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους και όλες.

Αμφισβητούμε έμπρακτα τις όποιες περιφράξεις, την ιδιοκτησία, τις εμπορευματοποιημένες ζώνες. Χτίζοντας το δικό μας κόσμο, στη βάση της ισότητας και την αλληλεγγύης.

πηγή : http://agros.espivblogs.net/