Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 στις 11.00

Συγκέντρωση για τις αστικές μετακινήσεις

έγγραφο σε μορφή PDF

έγγραφο σε μορφή PDF

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Νοέμβριος 20h