Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 στις 20.00

Παρουσίαση βιβλίου: Ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης... + γλέντι

Πέμπτη 1/12 εκδήλωση (θα ακολουθήσει γλέντι )

πηγή : http://micropolis-socialspace.blogspot.com/20...