Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 στις 22.00

Οπλιστής λάηβ

"τα ίδια άτομα περίπου στα ίδια μέρη"

-Οπλιστής στο Μικρόπολις-

Παρασκευή 2.12.16

μετά τις 22.00

*θα ακολουθήσει άφτερ πάρτυ*

φβ ηβέντ: https://www.facebook.com/events/1983293915231466/

πηγή : http://micropolis-socialspace.blogspot.com/20...