Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 στις 15.30

Αυτοδ. καφενείο, χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι & καλλιέργεια στον κήπο