Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 στις 17.30

Αυτοδ. καφενείο, χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι & καλλιέργεια στον κήπο