Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 στις 18.00

Προβολή ταινίας The duke of Burgundy + έκφυλο καφενείο

Προβολή ταινίας The duke of Burgundy

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει έκφυλο καφενείο (punk)

ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΤΣΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΦΡΙΚΙΑ

ΞΕΡΝΑΜΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΞΙΣΤΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΑ

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/67035/