Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 στις 22.00

Hip Hop Bar: Boomin' Sisters

πηγή : https://souarap.wordpress.com/
πηγή : email που λάβαμε στις 29 Νοέμβριος 17h