Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 στις 18.00

Προβολή: Δουλεύοντας με το πάσο μας

Προβολή ταινίας - Κομοτηνή

ΣΤΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΣΤΕΚΙ UTOPIA A.D

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Δουλεύοντας με το πάσο μας (Radio Alice)

επικοινωνία : http://utopia-ad.org/

πηγή : https://traciacontra.wordpress.com/2011/01/18...