Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 στις 18.00

(ακυρωση) Δανειστική βιβλιοθήκη, κινηματικό βιβλιοπωλείο & αρχείο & anti-info cafe

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Οκτώβριος 21h