Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 στις 20.00

5th International Video Poetry Festival

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου στις 8 μ.μ. - 2 π.μ 5th International Video Poetry Festival

5th International Video Poetry Festival
55 VIDEO ARTISTS & POETS FROM 21 COUNTRIES
6 HOURS SHOW
SATURDAY10/12 STARTS 20.00

GREECE
H. Bozini + P. Papadopoulos | Th. Panou | Y. Deliveis
F. Averbach (Void Network) T. Kapouranis | A. Chatziioannidi
Ch. Sakellaridis | V. Velli | Y. Lianos (Lokatola Collective)
S. Oikonomidis |Demi Sam (Group Avgo) | K. Shabanova

THAILAND
R. Nurfarida

INDIA
S. Singh

MEXICO
P. R. Aranda | C. Bustamante

AUSTRIA
V. Sebert

VENEZUELA
A. M. Giner

BOLIVIA
L. Sellars

SOUTH KOREA
F. Harvor

ARMENIA
E. Boghosian

IRAN
M. Fathollahi

CANADA
S. Otter | M. Depatie | V. LeBlanc | D. H. Dugas

GERMANY
S. Wiegner

ITALY
P. Chiesa-S. Cinematografica
F. Gironi+G. Daverio | F. Bonfatti

ENGLAND
D. Douglas | C. Cameron | B. Dickinson | E. Cay | | H. Dewbery
M. Piatek | A. Cook | O. Smith | J. L. Ugarte| D. Taylor | M. Lland

USA
S. Chang | S. Negus | H. Gray | M. Mullins
H. P. Moon | C. St. Onge | R. Anderson | T. Becker | L. Asuncion
L.Seidenberg

RUSSIA
T. Moshkova | C. Preobrazhenskaya

ARGENTINA
L. Focarazzo

BELGIUM
P. Bogaert & J. Peeters

AUSTRALIA
M. Goldberg | I. Gibbins

SPAIN
Is. Martin | C. Moreno

SWITZERLAND
A. Prundaru

O καιρός της Τέχνης πέρασε πια.Το θέμα τώρα είναι να πραγματώσουμε την Τέχνη, να κατασκευάσουμε αποτελεσματικά και σε όλα τα επίπεδα της ζωής ό,τι παλιότερα υποχρεωτικά παρέμενε μια καλλιτεχνική αυταπάτη ή μια ανάμνηση που ο άνθρωπος ονειρευόταν ή συντηρούσε μονόπλευρα. Δεν μπορούμε να πραγματώσουμε την Τέχνη παρά καταργώντας την.
Ωστόσο, θα πρέπει να αντιταχτούμε στην σημερινή κατάσταση της κοινωνίας, που καταργεί την Τέχνη αντικαθιστώντας την με την
αυτόματη κίνηση ενός θεάματος ακόμα πιο ιεραρχικού και παθητικού. Μπορούμε να καταργήσουμε την Τέχνη μόνο αν την πραγματώσουμε

organised by +the Institue [for Experimental Arts]
and by Void Network

https://www.facebook.com/events/216056028835833/