Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 στις 19.00

Προβολή για τον Εμφύλιο: Ούλοι εμείς εφέντη

επικοινωνία : http://laikhvivliot.blogspot.gr/

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Δεκέμβριος 15h