Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 στις 15.30

(ακυρώνεται) Αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο, χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι