Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 στις 18.00

3 Συναντήσεις για τον Καστοριάδη - 1η Συνάντηση "Κόσμος"

επικοινωνία : http://mikropolis.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 8 Ιανουάριος 14h